КПБ

ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!

Img_GB

Комунистическа партия на България извършва своята обществено полезна дейност чрез своите партийни структури- на ниво централно управление София  и в страната чрез областните и общински партийни комитети и първични партийни организации.

Спазвайки изискванията на Конституцията на Р.България, ние работим за защита на интересите на трудовите хора, на техните права и желания за добруване.

Ръководство на партията
AlexanderPaunov
Александър Паунов

ПЪРВИ СЕКРЕТАР

НА ЦК на  К П Б

Angel.G.Ivanov
Ангел Иванов

Секретар на ЦК на КПБ и член на ПБ

Георги Ванев

Секретар на ЦК на КПБ и член на ПБ

TS
Тинка Стоилкова

Секретар на ЦК на КПБ и член на ПБ

Любомир Пашов

Секретар на ЦК на КПБ и член на ПБ

Генчо Гочев

Секретар на ЦК на КПБ и член на ПБ